Merkgeneesmiddel – Kwaliteitsapotheken Woerden

Merkgeneesmiddel

Wellicht heeft u in de krant gelezen dat geneesmiddelen vanaf 1 januari 2013 moeten worden afgerekend in de apotheek. Ook in onze apotheek is dat van toepassing, namelijk als u het merkgeneesmiddel wilt maar er een merkloze variant beschikbaar is.

Zorgverzekeraars proberen de kosten van de geneesmiddelen zo laag mogelijk te houden. Op zich een goed streven wat wij graag ondersteunen. We moeten immers allemaal ons steentje bijdragen om de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden. Dit heeft consequenties voor u als gebruiker. U krijgt in de apotheek het door uw zorgverzekeraar uitgekozen geneesmiddel. Dit is niet altijd het product wat u gewend bent. Soms vragen wij u in plaats van het merkgeneesmiddel een middel met de stofnaam te gebruiken, het zogenaamde generieke middel. Nu hebben veel verzekeraars besloten dat het merkgeneesmiddel niet langer voor vergoeding in aanmerking komt. Leveren wij dit toch af dan moet de apotheek het prijsverschil betalen. Dit kan echt niet meer.

Vanaf 1 januari zult u de merkgeneesmiddelen waar een generieke variant van bestaat zelf moeten gaan betalen. U kunt dan zelf de rekening indienen bij uw verzekeraar. Voor sommige geneesmiddelen maken we een uitzondering. Dit zijn de middelen die om medische redenen niet vervangen mogen worden. Ook kan het zijn dat u overgevoelig bent voor één van de hulpstoffen of dat het geneesmiddel door de hulpstoffen niet goed of te snel wordt opgenomen in het bloed. Dan is er ook sprake van medische noodzaak. Vervangen door hetzelfde geneesmiddel van een andere fabrikant is dan ook mogelijk.

Er kan slechts sprake zijn van medische noodzaak indien u de generieke variant gedurende enige tijd heeft uitgeprobeerd. Als er sprake is van medische noodzaak dient uw arts dit op het recept te vermelden. Op de website van uw zorgverzekeraar staan de spelregels die voor u van toepassing zijn uitgelegd.

Wij betreuren het dat we geneesmiddelen met u moeten gaan afrekenen. Helaas dwingt de financiële situatie ons hiertoe.